Sudbina naših svjedoka vremena je nešto što je našim mladima dosta daleko. Stoga krzo naše radionice radimo na tome da se upoznaju sa pričama naših predaka, baka i djedova.

Na ovoj radionici su sudionici imali priliku pročitati životne sudbine triju naših baka iz Zajednice. Pričale su nam o svojim životima za vrijeme boravka u logorima za Nijemce u Valpovu.

Zajedno su našli poveznice njihovih života i što ih je označavalo. Kao zaključak druženja su u malim grupama osmislili poruke za svoje vršnjake i generacije koje dolaze