U nastavku niza radionica u Vukovaru, u subotu su mali polaznici naučili nešto o načinu života Podunavskih Švaba u Vukovaru, ali i u Osijeku i okolini. Susret je popratila i novinarka ORF gospođa Mauerböck-Mosser.