O dolasku Podunavskih Švaba su naši mali polaznici naučili već na prošlim radionicama, kako je izgledao njihov put u ova područja.  Ovu subotu smo posvetili tome kakav su život vodili ljudi na selima i u gradovima. Polaznici su podijeljeni u grupe o gradu i selu,  međusobno su prezentirali o svojoj temi. Zajedno smo prošli nekoliko recepata starih jela koja se još i danas kuhaju u našim krajevima.