Posljednjim susretom u Frankfurtu od 26.-29.3. završen je EU projekt “Powered by Reuchlin”. Radi se o drugom projektu u suradnji sa gradovima partnerima, gradskom upravom grada Pforzheima kao glavnim pokretačem projekta, te Zajednici Nijemaca i Poljaka iz Chenstochove, Poljska i Organizaciji uEurocultura iz Vicenze, Italije.

Projekt je proveden kroz razne radionice i događanja koje su partneri projekta “Powered bz Reuchlin” sami osmislili i proveli u svojim gradovima.

 

Na završnom susretu sudionika projekta “Powered by Reuchlin” su sudionici imali priliku osvrnuti se na sve aktivnosti koje su preovedene tijekom projekta. Uz projekte koje su provedeni samo u njihovim gradovima, bilo je i projekata kojima su se gradovi povezali, kao npr. Video projekt kolega iz Profzheima na kojem su učenici II. Gimnazije u Osijeku osvojili nagradu za svoj video uradak.

Kroz razne radionice i forume su objedinili sve rezulate projekata te koje su kompetencije savladali kroz provedbu projekta.

Kroz projekt “Powered by Reuchlin” su se sudionici ne samo bavili temom humanizma i Reuclinovog utjecaja na povijest, nego i njihovim utjecajem na okoliš i prirodu. Tako su imali priliku na zadnjem susretu posjetiti izložbu Klima X u muzeju medija u Frankfurtu.