U organizaciji Pravnog fakulteta Osijek održan je znanstveno-stručni skup “Ugledni Nijemci, Austrijanci i Židovi u javnom životu Osijeka kroz povijest”, kojeg je uz izv. prof. dr. sc. Ljubicu Kordić, izv. prof. dr. sc. Antu Novokmeta, prodekana za poslovanje, razvoj i projekte Pravnog fakulteta Osijek, otvorio i g. Vladimir Ham, predjednik Njemačke zajednice u Osijeku.
Preko 20 sudionika, profesora, povijesničara, istraživača i amaterskih povjesničara izložilo je zanimljive teme vezane uz osječku povijest. Doprinos osječkih Nijemaca, Austrijanaca i Židova u razvoju kulturnog, umjetničkog, pravnog, znanstveno, prosvjetnog, gospodarskog i sportskog života grada Osijeka bilo je težište svih predstavljenih tema o kojima će se moći pročitati u zborniku radova.
U sklopu skupa održana je i izložba tiskovina i knjiga povijesnih osječkih tiskara prof. dr. sc. Mire Gardaša, koji je ujedno imao i izlaganje na skupu.