BMI

Zadaci Ministarstva unutarnjih poslova, graditeljstva i domovine (BMI) različiti su koliko i odgovorni. Spektar se kreće od uloge čuvara ustava i promicatelja socijalne kohezije do integracije, saveznog financiranja sporta i informacijske tehnologije do sigurnosnih zadataka. Kao “ustavno i lokalno ministarstvo”, savezno Ministarstvo unutarnjih poslova odgovorno je za modernizaciju države i uprave, ali i za ključna pitanja Njemačke i saveznog sustava, poput prava glasa.

Njihov se politički i društveni suživot temelji na temeljnom slobodnomokratskom poretku.

Zato volontiranje i politička edukacija imaju čvrsto mjesto u nizu zadataka. Kako bi mogao ispuniti sve ove zadatke u korist građana, više od 2.100 zaposlenika radi u tri ureda u Berlinu i Bonnu.