U subotu 20.05.2023.  održana je  redovna godišnja skupština Njemačke zajednice.
Uz sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela:
  • radno predsjedništvo
  • zapisničar
  • ovjerovitelji zapisnika
  • verifikacijska komisija

2.  Izvješća

  • Izvješća o radu u 2022. godinu
  • financijsko izvješće 2022.
  • izvješće nadzornog odbora

3. Rasprava i zaključci

4. Prijedlog programa rada za 2023. godinu

5. Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu

6. Glasovanje o prijedlozima

7. Ostalo

8. Zaključenje skupštine i prigodni domjenak

Uz osvrt na prošlogodišnje aktivni, predstavljeni su planovi za ovu godinu.
Veselimo se novim aktivnostima i nadamo se uspješnoj provedbi istih.