Nova godina je započela i novim radionicama Subotnje školice, 22.01. održana je 1. radionica u nizu na temu “Tri velika švapska doseljavanja”. Grad Osijek je oduvijek bio multikulti, veliki broj manjina već godinama živi u zajedništvu. Jedna od značajnijih je njemačka manjina.

Nakon oslobođenja od Osmankog carstva, Habsburgovci su započeli naseljavanje Osijeka i okoline. Za razliku od slučajnih isseljavanja, ovo koje su Habsburgovci organizirali, moglo bi se nazvati planskim, jer su se naseljavale kompletne zajednice. Doseljavanje Švaba se odvijalo u nekoliko manjih i 3 velika Švapska vala doseljavanja.

  1. -1726. Karl VI
  2. -1771. Marija Terezija
  3. 1782.-1788.   Josip II.

Dolazi preko 100000 Švaba iz raznih pokrajina Njemačke, Alzasa, Pfalsa, Bavarske, Rajne, Schwarzwalda, no ne dolaze samo Nijemci, dolaze i Česi, Talijani, Španjolci… Ime Švabe je dodjeljeno svim doseljenicima, iako nisu svi i bili.

Krenuli su od Ulma Dunavom prema ovim područjima, pristaništa su bila u Baji, Mohaču i Apatinu. Nakon dolaska vojska ih odvodi na već prethodno određene lokacije, gdje će započeti svoj novi život. Švabe koji su došli u naše dijelove su došli iz Apatina. Cilj Naseljavanja različitih skupina nacija i ljudi je bio iskoristiti sve različite vještine za obnovu napuštenog i opustošenog krajolika.