Izložba u Vukovaru

Dana 11.2. je u Vukovaru izložbu izložio gospodin Goran Beus Richembergh, pod nazivom Nijemci u zagrebu i okolino kroz stoljeća.