Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja ostvaruje se sa sličnim udrugama koje okupljaju pripadnike njemačke ili austrijske manjine u: Njemačkoj, Austriji, Belgiji, Rumunjskoj, Mađarskoj, Srbiji, Ruskoj Federaciji, Brazilu, SAD-u i Kanadi.

ENGAGIERT FUER EUROPA

IFA

FUEN

BMI