Nova godina u Vukovaru je također započela sa radionicama Subotnje školice. Budućnost naših Zajednica je u mladima koji dolaze nakon nas, stoga i kroz naše kreativne radionice učimo o povijeti Podunavskih Švaba. Tako su i mališani u Vukovaru osmislili stripove na tu temu.