Znanstveni skup

Od 1992. godine u kontinuitetu i bez prekida svake se godine vrlo uspješno održava Znanstveni skup “Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“.

Znanstveni skup do sada je održavan u Zagrebu, Požegi i u Osijeku i na njemu je do sada sudjelovalo oko 250 referenata i stručnjaka iz najrazličitijih područja: povjesničari, demografi,politolozi, germanisti, istraživači,  itd.

Svake godine na skupu sudjeluje otprilike 40-50 najuglednijih referenata koji izlažu svoja saznanja o doprinosu Nijemaca i Austrijanaca hrvatskom kulturnom, gospodarskom, političkom i civilizacijskom krugu. Njemačka zajednica jedina je udruga pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj koja organizira skup ovakve tematike i referenci, a s ciljem da se rasvijetle dugo prešućivane činjenice o kulturološkom i civilizacijskom doprinosu Nijemaca i Austrijanaca razvitku Hrvatske.