fotografije

Ako posjedujete stare fotografije koje prikazuju svakodnevni život i običaje Podunavskih Švaba, a želite ih podijeliti s nama, možete ih, skenirane ili fotografirane digitalnim foto-aparatom, poslati na našu e-mail adresu : vdg.osijek@gmail.com

uz kratki opis, godinu kada je fotografija napravljena (ako je znate) i što događaj na fotografiji predstavlja.

Molimo Vas da originalne fotografije ni u kom slučaju ne šaljete poštom, prvenstveno radi mogućeg gubitka i troškova slanja ili povrata za koje mi ne preuzimamo odgovornost. Fotografije se neće rabiti u komercijalne svrhe, nego kao povijesni dokument – prikaz života Podunavskih Švaba na ovim prostorima. Sva autorska prava pripadaju autoru ili vlasniku fotografije, a slanjem skeniranih ili digitaliziranih fotografija pristajete na njihovo objavljivanje na ovoj stranici. U slučaju preuzimanja (skidanja s interneta) skeniranih ili digitaliziranih fotografija od strane treće osobe i objavljivanja u komercijalne svrhe, Njemačka zajednica ne snosi krivičnu niti materijalnu odgovornost.  

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x y z