U Vukovaru su naši mladi povukli paralele u načinu životu Podunavskih Švaba u Osijeku i Vukovaru, povukli paralele koje nas povezuju i otkrili različitosti koje su bitne za svaki Grad. Došli smo do zaključka da je hrana nešto što nas najviše povezuje, stari receptni naših baka koji se i dalje prenose s koljena na koljeno.