Održan je orguljaški koncert u Đakovu, 19.05.2023. petak u prostorijama 
Samostanske crkve Presvetog Srca Isusova. 

Johann Sebastian Bach i hrvatski anonimusi 18.stoljeća

Program
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Koncert za orgulje u G-duru BWV 592 po/nach Johann Ernst
Prinz von Sachsen-Weimar
Allegro-Grave-Presto

Anonimus / Hrvatska 18.st./ arhiv franjevačkog samostana u Klanjcu:
Sonata u F-duru / Allegro
Sonata u F-duru / Adagio
Sonata u C-duru / Vivace

Johann Sebastian Bach: Koncert u C-duru BWV 595 po/ nach Johann Ernst Prinz von Sachsen-
Weimar
Allegro

Anonimus / Hrvatska 18.st. / arhiv franjevačkog samostana u Klanjcu:
Sonata u G-duru / Allegro
Sonata u F-duru / Andante
Sonata u C-duru / Allegro

Johann Sebastian Bach: Praeludium und Fuge Es –Dur BWV 552