PRISTUPNICA

  Izjavljujem da Njemačkoj zajednici - Zemaljskoj udruzi Podunavskih Švaba u Hrvatskoj - Osijek pristupam nakon što sam se upoznao s njezinim Statutom i Programskom deklaracijom.

  Izvod iz Statuta Njemačke zajednice

  Članak 9

  Redovitim članom Zajednice može postati svaki građanin Republike Hrvatske njemačkog ili austrijskog podrijetla koji pismeno izjavi da je po nacionalnoj pripadnosti Nijemac ili Austrijanac, odnosno da je njemačkog ili austrijskog nacionalnog podrijetla, te da će svojim djelovanjem u Zajednici ili izvan nje aktivno podupirati i čuvati ugled, nacionalnu svijest i identitet njemačko-austrijske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama ovog Statuta. Takva pismena izjava sastavni je dio članske pristupnice čiji sadržaj Izvršni odbor Zajednice utvrđuje posebnom odlukom.

  Izvod iz Programske deklaracije

  1. Njemačka zajednica je nacionalno udruženje Nijemaca i Austrijanaca te onih potomaka njemačkog narodnog bića koji, premda poviješću svrstani u druge nacije, njemstvo prihvaćaju i osjećaju kao svoje nacionalno, kulturno, povijesno ili tradicijsko izvorište.
  2. Njemačka zajednica će svojim radom čuvati i razvijati nacionalni i kulturni identitet Nijemaca i Austrijanaca u Republici Hrvatskoj i u tu svrhu im pomagati u ostvarivanju i zaštiti kolektivnih i individualnih prava i potreba.
  3. Njemačka zajednica kroz različite oblike organiziranog i javnog djelovanja svojih članova čuvat će čast i ugled Nijemaca i Austrijanaca i suradnjom će ih povezivati s organizacijama, ustanovama i pojedincima iz zemalja njemačkog govornog područja, napose s organizacijama Podunavskih Švaba diljem svijeta.