izdavačka

IZDAVAČKA DJELATNOST NJEMAČKE  ZAJEDNICE –

ZEMALJSKE UDRUGE PODUNAVSKIH ŠVABA U HRVATSKOJ – OSIJEK

 

1. NAZIV: ČASOPIS “NJEMAČKA RIJEČ – DEUTSCHES WORT”

2. Izdavač: Njemačka narodnosna zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek uz financijsku potporu Ureda za nacionalne manjine Vlade RH, Kulturne zaklade Podunavskih Švaba Savezne države Baden-Württemberg, Stuttgart i Veleposlanstva SR Njemačke u RH

3. Naklada: 1000 primjeraka

4. Godina tiskanja: 1993. i nadalje (4 izdanja godišnje)

5. Urednici: Glavni urednik do 3. broja: Krešimir Kedmenec; od 3. do 23. broja Goran Beus-Richembergh; 24. broj: Draško Celing; od 25. broja nadalje Renata Trišler

6. Jezik – pismo: hrvatski, njemački – latinica

7. Sažetak: Časopis je posvećen temama od interesa za njemačku i austrijsku nacionalnu manjinu u RH, te je njima i namijenjen. Distribuira se na sve važne adrese u RH, Njemačkj, Austriji, Švicarskoj, SAD, Kanadi, Brazilu, Rumunjskoj, Mađarskoj i Sloveniji.

  

1. NAZIV: KNJIGA – Nijemci u Hrvatskoj jučer i danas

2. Izdavač: Njemačka narodnosna zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj uz financijsku potporu Ureda za međunacionalne odnose Vlade RH

3. Naklada: 600 primjeraka

4. Godina tiskanja: 1994.

5. Urednici: Goran Beus-Richembergh

6. Jezik-pismo: hrvatski-latinica

7. Sažetak: Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa održanog 22. i 23. rujna 1993. godine u Zagrebu

1. NAZIV: KNJIGA – Vladimir Geiger i Ivan Jurković: Što se dogodilo s Folksdojčerima?

2. Izdavač: Njemačka narodnosna zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj

3. Naklada: 800 primjeraka

4. Godina tiskanja: 1993.

5. Urednik: Ivan Jurković

6. Jezik-pismo: hrvatski-latinica

7. Sažetak: Jedno od najcjelovitijih publicističkih ostvarenja na hrvatskom jeziku o sudbini Nijemaca u bivšoj Jugoslaviji

 

1. NAZIV: KNJIGA – Vladimir Geiger i Ivan Jurković: Pisma iz Krndije

2. Izdavač: Njemačka narodnosna zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj

3. Naklada: 800 primjeraka

4. Godina tiskanja: 1994.

5. Urednik: Vladimir Geiger

6. Jezik-pismo: hrvatski – latinica

7. Sažetak: Originalna pisma djevojke Mire Knöbl iz logora za Nijemce – civile Krndija kod Đakova.

  

1. NAZIV: KNJIGA – Ervin Heine: Priče iz Zlatnog vola

2. Izdavač: Njemačka narodnosna zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj

3. Naklada: 1000 primjeraka

4. Godina tiskanja: 1997.

5. Urednica: Ivanka Tešija

6. Jezik-pismo: hrvatski-latinica

7. Sažetak: Beletristika, priče iz poznatog esekerskog svratišta “Kod Zlatnog vola” iz prijeratnog razdoblja grada Osijeka.

   

1. NAZIV: KNJIGA – Vladimir Geiger: Radni logor Valpovo 1945.-1946.

2. Izdavač: Njemačka narodnosna zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek uz financijsku potporu Ureda za nacionalne manjine Vlade RH

3. Naklada: 500 primjeraka

4. Godina izdanja: 1999.

5. Urednica: Renata Trišler

6. Jezik- pismo: hrvatski, njemački – latinica

7. Sažetak: Jedno od najvrjednijih dokumentarnih djela o sudbini Nijemaca nakon Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj s naglaskom na događanja u jednom od najvećih radnih logora za Folksdojčere u Valpovu.

   

1. NAZIV: KNJIGA – Mira Kolar-Dimitrijević: Skrivene biografije nekih Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj 19. i 20. stoljeća

2. IZDAVAČ: Njemačka narodnosna zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek uz financijsku potporu Ureda za nacionalne manjine Vlade RH

3. Naklada: 500 primjeraka

4. Godina izdanja: 2001.

5. Urednica: Renata Trišler

6. Jezik-pismo: hrvatski, njemački – latinica

7. Sažetak: Prvi biografski pregled života nekih vrlo značajnih Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću.

  

1. NAZIV: KNJIGA – Velimir Petrović: “Essekerisch – Das osijeker Deutsch”

2. IZDAVAČ: Edition Praesens, Beč u suradnji s Njemačkom narodnosnom zajednicom – Zemaljskom udrugom Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek, te uz financijsku potporu Ureda za nacionalne manjine Vlade RH

3. Naklada: 800 primjeraka

4. Godina izdanja: 2001.

5. Urednik: Velimir Petrović

6. Jezik-pismo: njemački – latinica

7. Sažetak: Cjelovita znanstvena obrada specifičnog njemačkog jezika u Osijeku uz opsežne prikaze autentičnog “esekerskog” govora kroz tekstove.

  

1. NAZIV: Vladimir Geiger: Folksdojčeri – Pod teretom kolektivne krivnje

2. IZDAVAČ: Njemačka narodnosna zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek uz financijsku potporu Ureda za nacionalne manjine Vlade RH

3. Naklada: 500 primjeraka

4. Godina izdanja: 2002.

5. Urednica: Renata Trišler

6. Jezik – pismo: hrvatski, njemački – latinica

7. Sažetak: Opsežno, vrijedno, cjelovito i dokumentarno djelo koje donosi određena viđenja, promišljanja i tumačenja nekih dijelova iz povijesti i sudbine Nijemaca / Folksdojčera na hrvatskim i južnoslavenskim prostorima.