U sklopu 4. Mjeseca njemačke kulture radionice u Osijeku proširene su na Vukovar i Đakovo, s ciljem osvjestiti djecu i mlade njemačke nacionalne manjine i većinskog stanovništa o temama vezanim za njemačku nacionalnu manjinu. Kroz radionice približiti će im se njemačka povijest, kultura i jezik sa područja Osijeka, Đakova i Vukovara.
01.10. Lov na blago u Osijeku
08.10. Lov na blago u Vukovaru
15.10. Video radionica u Osijeku
22.10. Video radionica u Đakovu