Tolles Diktat

Dođite na Filozofski fakultet u Osijeku 21. veljače.2019. u grupu po vlastitom izboru i provjerite svoje znanje njemačkog jezika!

Sve razine –
12:00h – A1 i A2
13:00h – B1 i B2
14:00h -C1 i C2!

Otvorenu sve-rusku akciju “Veliki diktat” (Otvoreni diktat na njemačkom) provode Udruga društvenih udruga “Međunarodna udruga njemačke kulture” i Državna autonomna kulturna ustanova Tomska oblast “Njemačko-ruski dom Tomska oblast”
Ministarstvo obrazovanja i znanosti Ruske Federacije. Akciju je pokrenuo njemačko-ruski dom Tomska oblast. Akcija će biti povodom Međunarodni dan materinskog jezika (koji je UNESCO uveo kao Dan za zaštitu jezične i kulturne raznolikosti i slavi se 21. veljače) i održat će se šesti put u tekućoj godini.

Ciljevi projekta:
-> razvoj njemačke kulture pisanja;
-> Održavanje i razvoj partnerskih odnosa s organizacijama Nijemaca Rusije u zemljama ZND-a i udaljenim stranim zemljama;
-> Razvoj i promicanje međunarodne suradnje