„Tolles Diktat“

U četvrtak 21.02.2019. povodom Internacionalnog dana materinskog jezika, Njemačka zajednica je u suradnji sa Filozofskim fakultetom u Osijeku organizirala „Tolles Diktat“ . Inicijativa Njemačko-ruskog doma u okrugu Tomsk, Rusija. Diktat se u Rusiji ove godine tradicionalno održao već po 7. put. Cilj inicijative je poticaj učenja njemačkog jezika , usavršavanje i razvoj kulture  pisanja njemačkog jezika. Diktati su se pisali na svim razinama, od A1 do C2.

Link: Čitanje teksta za stupanj A1 i A2 kod domaćina u Rusiji