Svečano i dirljivo u Gašincima

Uoči Dana svih svetih, u petak, 30. listopada 2019. na groblju u selu Gašinci, općina Satnica
Đakovačka, u nazočnosti velikog broja članova Njemačke zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih
Švaba iz Osijeka i Đakova, te domaćih stanovnika, otkriveno je i posvećeno veliko spomen – obilježje
uzornom suživotu Hrvata i Nijemaca od 18. do polovine 20. stoljeća.
Spomen – obilježje je zajednički poduhvat općine Satnica Đakovačka na čelu s općinskim načelnikom
gospodinom Željkom Šimićem i naše zajednice.

gasinci

Foto: Darko Apel

U dirljivoj atmosferi svečanost je uzvisio Muški zbor zajednice „Alte Kameraden“, a prigodne govore
držali su gospodin Željko Šimić i naš predsjednik gospodin Vladimir Ham.
Veleposlanik Savezne Republike Njemačke dr. Robert Klinke ispričao se na odsutnosti, ali je poslao
pohvalno pismo, koje je pročitano na hrvatskom i njemačkom jeziku.
Spomen – obilježje je posvetio, uz prigodnu Božju riječ na njemačkom i hrvatskom jeziku, gostujući
župnik, velečasni Marko Lončar iz Selaca Đakovačkih.