Kazališna predstava – Princeza i žabac

U prostorijama Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u osječkom Donjem gradu održana je kazališna
predstava za osnovnoškolce. Ildiko Eszter Frank iz Pečuha održala je interaktivnu, modernu verziju starog
klasika u kojoj su djeca bila smještena na pozornici skupa s izvođačicom. Glumica je sama utjelovila sve
likove iz djela te su joj djeca pomogla u izvedbi i samom narativu priče.

kazalisna predstava