Godišnja skupština, 18.05.2019.

Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj – Osijek održala je u subotu, 18.05.2019. s početkom u 10,00 sati, redovnu godišnju skupštinu u prostorijama GČ „Gornji Grad“, Trg L. Mirskog 1. Skupštinu je otvorio predsjednik Vladimir Ham, a skupštini se odazvalo oko 60 članova Zajednice. Članovima su iznešena izvješća o radu, financijsko izvješće, izvješće Nadzornog odbora i Verifikacijske komisije, izbor radnih tijela, prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednice i smjernice rada u 2019. godini.

Nakon glasovanja o izvješćima i usvajanja svih planova i programa za iduće razdoblje, predsjednik Zajednice Vladimir Ham zaključuje sjednicu skupštine  i poziva nazočne na prigodni domjenak. Sjednica je zaključena u 11,30 sati.