Akcija “Šarana jaja bojama grada” 24. ožujka 2018.

Njemačka zajednica udruga podunavskih švaba i ove godine učestvovala je u akciji grada sa izloženim kolačima i uskršnjih ukrasa na štandu, a pored su bili učenici osnovne škole Sveta Ana sa svojim radovima. Ujedno su imali pjevački nastup s pjesmom na njemačkom jeziku. Usprkos hladnom vremenu interes posjetilaca je bio dobar te su se kupovali kolači naše vrijedne članice Elizabet Klein rađeni po starim njemačkim receptima.